Léčebné metody

Biostimulační léčebné metody

Biostimulační metody jsou obecně metody, které dosahují zlepšení zdravotního stavu podporou přirozených regenerativních sil organismu. Každý jedinec disponuje latentní silou k sebeobnově, a ta je prakticky při všech chorobných procesech organismem využívána. Biostimulace není nic jiného než podpora této opomíjené a často i potlačované síly. Úzdrava je rychlejší, přirozenější a většinou i trvalejší než při užití běžných metod v ortopedii.

Hlavní biostimulační léčebnou metodou v naší ordinaci je Manuální medicína, kterou doplňujeme cílenou rehabilitaci s využitím biostimulačního potenciálu  laseru, pulsního magnetického pole, a léčebné tělesné výchovy.

HIRO TT

Od 12. 5. 2023 zavádíme do naší ordinace špičkový léčebný přístroj pro HILT terapii (high intensity laser therapy) HIRO TT fy ASA. Jedná se o zařízení, které je na pomyslném vrcholu léčebného využití laseru v evropském i světovém měřítku. Je určeno nejen pro běžné poruchy ale především pro hluboce uložená závažná poškození tkání při degenerativních onemocnění typu artrozy. Zejména u artrozy kolenního a kyčelního kloubu. Léčebných cílů dosahuje špičkovými parametry. Jmenovitým výkonem 3000 W a energetickou hustotou až 15000 W/cm2. Výsledkem je intenzivní import fotomechanického a fotochemického účinku do hloubky a rychle nastupující léčebný efekt.

MLS Laser

Užíváme laserový přístroj MLS Laser MPhi 75.5 leadera světové laseroterapie firmy ASA. Náš přístroj dosahuje nejvyššího výkonu ze všech typů a je vybaven tzv. hlavicí Charlie s třemi 75W zdroji. Více o principu léčby a synergie dvou vlnových délek viz mls terapie. Jako všechny biostimulační léčebné metody, tak i léčba laserem zlepšuje prokrvení tkání, zvyšuje energii buněk a pomáhá regenerativním a hojivým procesům. Jmenovitě laser těchto cílů dosahuje tzv. fotochemickým jevem, kdy buňky jsou schopny transformovat světelnou energii dopadající na jejich povrch v energeticky bohaté sloučeniny v jejich nitru. Doslova a do písmene dochází k energetické regeneraci ovlivňované oblasti a rozvoji hojivých procesů.

Kolagen

Naše ordinace téměř 3 roky aplikuje léčbu kolagenem I. typu GUNA . Tato léčba efektivním způsobem pomáhá při nejširší škále bolestí hybné soustavy a zvláště úspěšná je při léčbě potíží spojených s výhřezy plotének.

Naše ordinace jako první v ČR téměř před dvěma lety začala s léčbou hydrolyzovaným kolagenem II. typu CHONDROGRID

Tento typ kolagenu je speciálně určen pro léčbu poškození chrupavek zejména při onemocnění nebo po úrazech kolenních kloubů. Pomáhá i při poškození menisků nebo po operaci kolenních kloubů.  Jedná se o inovativní léčbu, která se od dosavadních postupů liší zejména aktivní možností rekontrukce středních a lehčích poškození chrupavek

Pulsní magnetické pole

V naší ordinaci užíváme tradiční magnetoterapii přístrojem MTU 500 Brněnské fy Therapy systems a inovativní a zdá se že ve světovém měřítku nejpokročilejší nízkovýkonou magnetoterapii přístrojem BEMER

Zatímco užíváním přístroje pro klasickou magnetoterapii dosahujeme dlouhodobě velmi dobrých výsledků u nejrůznějších bolestivých stavů při respektování kontraindikací, užíváním přístroje Bemer můžeme naši péči nabídnout i tam, kde není možné klasickou magnetoterapii užívat. Např. u těhotných, u pacientů s kardiostimulátory, u pacientů s onkologickou anamnézou a v řadě dalších případů.

Oba přístroje dosahují svých cílů pomocí generování elektrického náboje v hloubi ovlivňováných tkání pomocí časově proměnného magnetického pole. Jednoduše řečeno tak dochází k rozhýbání přenosů kladně a záporně nabitých částic směrem do buněk a z buněk ven. Výsledkem je opět zvýšená biologická aktivita ovlivňovaných orgánů a zevním projevem této činnosti je zlepšení MIKROCIRKULACE. Mikrocirkulace představuje 80% průřezu všech cév v lidském organismu a jeji bezchybný výkon vede k sycení tkání kyslíkem a výživovými prvky a opačně zvyšuje filtrační tlak na zplodiny metabolismu.

Přístroj BEMER  (české stránky BEMER  ) je schopen zlepšit mikrocirkulaci v ovlivňované oblasti až o 30%. Jeho působení je výsledkem exaktní vědecké činnosti a je stále zdokonalováno. Léčení není omezeno jen na bolestivý kloub nebo bolestivé místo. Součástí každé léčby je i působení na organismus jako celek. Dochází tak ke zvýšení biolog. aktivity ve všech orgánech a působení Bemeru tak přesahuje běžné cíle ortopedické ordinace. Využití nachází u vyčerpání organismu v důsledku stáří, chronických nemocí. Pozitivně ovlivňuje léčbu hypertoniků, asthmatiků, artrotiků  a revmatiků. Své využítí má všude tam, kde se můžeme setkat s poruchami vitality orgánů – např. u diabetické neuropatie a diabetické retinopatie u neuropatií všech etiologií a u mnoha dalších chorobných stavů.

Léčebná tělesná výchova

V naší ordinaci používáme léčebnou tělesnou výchovu jako doplněk léčby a to formou individuálních nácviků cvičebních prvků. Denní pětiminutové cvičení je schopno během dvou měsíců dosáhnout překvapivě dobrých výsledků.