Léčebné metody

Biostimulační léčebné metody

Biostimulační metody jsou obecně metody, které dosahují zlepšení zdravotního stavu podporou přirozených regenerativních sil organismu. Každý jedinec disponuje latentní silou k sebeobnově, a ta je prakticky při všech chorobných procesech organismem využívána. Biostimulace není nic jiného než podpora této opomíjené a často i potlačované síly. Úzdrava je rychlejší, přirozenější a většinou i trvalejší než při užití běžných metod v ortopedii.

 

Hlavní biostimulační léčebnou metodou v naší ordinaci je Manuální medicína, kterou doplňujeme cílenou rehabilitaci s využitím biostimulačního potenciálu  laseru, pulsního magnetického pole, elektrostimulace a léčebné tělesné výchovy. Nedílnou součástí lečby je i akupunktura v oblasti ušního boltce. V odůvodněnýcn případech využíváme také homeopatické léčby.

Laser

Užíváme  Laser přístroj TL Clinic  Brněnské fy Therapy Systems o výkonu 100 mW a vlnové délce 835 nM. Jako všechny biostimulační léčebné metody, tak i léčba laserem zlepšuje prokrvení tkání, zvyšuje energii buněk a pomáhá regenerativním a hojivým procesům. Jmenovitě laser těchto cílů dosahuje tzv. fotochemickým jevem, kdy buňky jsou schopny transformovat světelnou energii dopadající na jejich povrch v energeticky bohaté sloučeniny v jejich nitru. Doslova a do písmene dochází k energetické regeneraci ovlivňované oblasti a rozvoji hojivých procesů.

Pulsní magnetické pole

V naší ordinaci užíváme tradiční magnetoterapii přístrojem MTU 500 Brněnské fy Therapy systems a inovativní a zdá se že ve světovém měřítku nejpokročilejší nízkovýkonou magnetoterapii přístrojem BEMER

Zatímco užíváním přístroje pro klasickou magnetoterapii dosahujeme dlouhodobě velmi dobrých výsledků u nejrůznějších bolestivých stavů při respektování kontraindikací, užíváním přístroje Bemer můžeme naši péči nabídnout i tam, kde není možné klasickou magnetoterapii užívat. Např. u těhotných, u pacientů s kardiostimulátory, u pacientů s onkologickou anamnézou a v řadě dalších případů.

 

Oba přístroje dosahují svých cílů pomocí generování elektrického náboje v hloubi ovlivňováných tkání pomocí časově proměnného magnetického pole. Jednoduše řečeno tak dochází k rozhýbání přenosů kladně a záporně nabitých částic směrem do buněk a z buněk ven. Výsledkem je opět zvýšená biologická aktivita ovlivňovaných orgánů a zevním projevem této činnosti je zlepšení MIKROCIRKULACE. Mikrocirkulace představuje 80% průřezu všech cév v lidském organismu a jeji bezchybný výkon vede k sycení tkání kyslíkem a výživovými prvky a opačně zvyšuje filtrační tlak na zplodiny metabolismu.

 

Přístroj BEMER  (české stránky BEMER  ) je schopen zlepšit mikrocirkulaci v ovlivňované oblasti až o 30%. Jeho působení je výsledkem exaktní vědecké činnosti a je stále zdokonalováno. Léčení není omezeno jen na bolestivý kloub nebo bolestivé místo. Součástí každé léčby je i působení na organismus jako celek. Dochází tak ke zvýšení biolog. aktivity ve všech orgánech a působení Bemeru tak přesahuje běžné cíle ortopedické ordinace. Využití nachází u vyčerpání organismu v důsledku stáří, chronických nemocí. Pozitivně ovlivňuje léčbu hypertoniků, asthmatiků, artrotiků  a revmatiků. Své využítí má všude tam, kde se můžeme setkat s poruchami vitality orgánů – např. u diabetické neuropatie a diabetické retinopatie u neuropatií všech etiologií a u mnoha dalších chorobných stavů.

 

Elektrostimulace

K elektrostimulační léčbě využíváme v naší ordinaci přístroj REBOX. Původní český přístroj vyvinutý od primárního výzkumu až k praktické aplikaci učitelem ČVUT ing. Petrem Slovákem.  Jednoduchý přístroj, který pomocí katodového proudu a kontaktní metodou opět zlepšuje pohyb elektricky nabitých částic v ovlivňované oblasti a tím výživu a regenerabilitu tkání. Pro svou jednoduchost, skladnost a malou hmotnost jej používá řada vrcholových sportovců – ať už k regeneraci nebo k léčení.

 

Léčebná tělesná výchova

V naší ordinaci používáme léčebnou tělesnou výchovu jako doplněk léčby a to formou individuálních nácviků cvičebních prvků. Denní pětiminutové cvičení je schopno během dvou měsíců dosáhnout překvapivě dobrých výsledků. Naše ordinace spolupracuje s osobním trenérem a odborníkem na držení těla p. Martinem Hojdou

 

Akupunktura

V naší ordinaci aplikujeme výhradně akupunkturu v oblasti ušního boltce. Nejedná se o klasickou akupunkturu ale spíše o aurikuloterapii vyžívající spíše reflexních zón na povrchu ušního boltce než původních akupunkturních bodů. Teorii a praxi této metody zavedl francouzský neurolog dr. F.M. Nogier v šedesátých létech 20. století. Našel hodně žáků a následovníků nejen v Evropě ale také v Americe. Překvapivě dobrých výsledků lze v ortopedii mj. dosáhnout u bolestivých stavů páteře, u úponových bolestí, ale také například u pacientů s ostruhou kosti patní.