Manuální medicína

Co je to, když se řekne „manuální medicína“, nebo „myoskeletální medicína“? Pojem chiropraxe zná asi každý. Jedná se o tzv. napravování bolavých zad a můžeme se těchto výkonů dočkat od masérů až po odborné rehabilitační pracovníky. Jsou i země (např. Anglie), kde pracují odborní chiropraktici na základě speciálního vzdělání a zkoušek.

Ve většině evropských zemí se však touto metodou zabývají lékaři, a je to tak dobře. Ve zdánlivě jednoduchých úkonech se skrývají četná rizika, která může rozpoznat právě jen lékař a těmto rizikům své postupy – nebo chcete-li „hmaty“ přizpůsobit. Ve většině smutných případů, kdy postupy manuální medicíny bylo pacientům ublíženo, nebyla právě tato rizika respektována.

Co manuální medicína umí?

Umí především svými vyšetřovacími postupy odhalit v oblasti páteře, kloubů a svalů různé poruchy, které známe jako blokády, svalové křeče, nepohyblivé klouby apod. Umí je dát do souvislosti s celkovým stavem organismu nemocného člověka a v neposlední řadě umí tyto poruchy odstraňovat. Jedním ze způsobů, i když ne jediným, je známé efektní napravení s lupavým zvukovým fenomenem.

Čím se pak manuální medicína v lékařském vydání liší od běžných masáží a mobilizací? Tím, že tyto poruchy považuje za projev nemoci a ne za její příčinu. Nespokojuje se s pouhým napravením. Lékař zabývající se touto metodou analyzuje celý živostní způsob pacienta, radí mu jak změnit pohybové stereotypy, jak přízpůsobit pohybovou aktivitu jiným svým nemocem a omezením. V případě, že je vybaven rehabilitačním zařízením, jako v případě naší ordinace, může provádět denní systematickou lečbu i těžkých poruch, jako např. vyhřezlých plotének. Navíc je možný systematický zácvik pacientů, aby i po skončení léčby její efekt dlouhodobě přetrval.

Nejde o žádný zázrak, jen se zavedené medicínské metody vyšetřování a léčení pacientů obohatí o určitý prvek umění. Umění jemným hmatem a pečlivým manuálním vyšetřením odhalit poruchy v hybné soustavě a tímtež jemným manuálním způsobem je odstraňovat. Jestliže je lékař navíc schopen celkového působení na pacienta, jsou výsledky lečby velmi pěkné.