Oznámení o homeopatické léčbě dětí a dospělých

S lítostí musím oznámit, že tlak očkovací a antihomeopatické lobby dokonce vedl Českou lékařskou komoru (ČLK) k prohlášení, že kritické názory na očkování a event. zpochybňování očkování považuje za postup „non lege artis“. Viz. posl. číslo časopisu ČLK Tempus medicorum (prosinec 2013, str. 21). Činnost „non lege artis“ může soukromého lékaře přivést až do situace, kdy ztratí osvědčení ČLK pro výkon praxe a tím ztratí i možnost nadále působit jako soukromý lékař. Homeopatická léčba dětí, dle mých více než 10ti letých zkušeností, není bez revize očkování a léčení následků očkování možná. Proto jsem se rozhodl dále v této oblasti nepůsobit. Dospělé zájemce o homeop. léčbu mohu po individ. rozhovoru a zvážení okolností omezeně přijmout.

Pacienty, kteří již homeopatickou léčbu v mé ordinaci započali, budu nadále podporovat.